Immersugassat

Immersugassat - Naliginnaasut

Immersugassat uani aaneqarsinnaapput: 

Soraarnerussutisiassat kimit kingornunneqassappat

Ansøgning om udbetaling af dækning ved visse kritiske sygdomme  (qaallunaatuinnaq)

Soraarnerussutisiassanik nammineq ingerlatitseqqinneq

Kukkusumik aaningaasanik ikisinermi utertitsineq (qaallunaatuinnaq)

SIK–ip isumaqatigiissutai tunngavigalugit akissarsiaqartoq

Immersugassat uani aaneqarsinnaapput:

Sulisinnaassuseqarnermik annaasaqarnermut atatillugu tunniussineq

Atugassarititaasut allat tunngavigalugit atorfeqartitaasoq (atorfilittut aqutsisutut il.il.)

Immersugassat uani aaneqarsinnaapput:

Helbredserklæring (qaallunaatuinnaq)

Ansøgning om udbetaling af invaliderente  (qaallunaatuinnaq)