Investeringer

Investeringerne i SISA bygger på to grundporteføljer, Vækst med omkring 60 % aktier og Stabil med omkring 20 % aktier. Som medlem i SISA vil din opsparing være placeret Vækst indtil du bliver 51 år. Når du fylder 51 år flytter SISA gradvist din opsparing fra Vækst til Stabil frem til du bliver 66 år. Denne kombination af de to grundporteføljer betyder, at investeringsstrategien afhænger af din alder. Set over et helt opsparingsforløb gør dette det blandt andet muligt at investere en større del af opsparingen i aktier, der har en større investeringsrisiko, men med mulighed for et højere afkast. Når du nærmer dig pensionsalderen sænkes risikoen. Forløbet kan illustreres således:

Afkast

Opdelingen af investeringerne i de to grundporteføljer skete 1. november 2016. Indtil da var alle investeringer i SISA samlet i én portefølje. Derfor er det historiske afkast opdelt i tiden før og tiden efter 1. november 2016.

Markedskommentar - klik her.

Beholdninger

Langt de fleste af de investeringer SISA foretager forvaltes af Danske Bank Asset Management i Danmark. Her placeres opsparingen i værdipapirer som aktier og obligationer. Desuden har SISA investeret i en fond, der har til hensigt at investere i alternative energiprojekter.

Derudover har SISA en række direkte investeringer, hvor SISA ejer 1,48 % af aktierne i GrønlandsBanken og fire lejligheder i Nuuk. Desuden er vi medejer i Organisationernes Hus, der ejer de kontorlokaler, som SIK, NSIP og SISA deler, samt en byggeret på en grund i Nuuk. Endelig er vi medejer af det kontorhus, som Royal Greenland lejer i Aalborg.

En oversigt over investeringerne som Danske Bank Asset Management står for kan du se her (december 2018).

Investeringsprincipper

Værdigrundlag

SISA’s værdigrundlag er møntet på ønsket om større social lighed i samfundet og sikring af en alderdom i økonomisk trygge rammer.

Investeringsstrategi

Det er SISA’s målsætning, at maksimere købekraften af medlemmets opsparing. Dette gøres ved at sikre det højest mulige afkast efter skatter, afgifter og omkostninger. Maksimeringen skal ske ved at sprede investeringerne mellem forskellige investeringsaktiver og begrænse enkelte risikofaktorers indflydelse på afkastet.

SISA har udarbejdet retningslinjer for overvågning og håndtering af udviklingen i investeringsrisikoen. Disse retningslinjer administreres af SISA’s Investeringsudvalg og drøftes løbende med SISA’s kapitalforvalter og risikostyringsfunktion.

Etiske investeringsregler

SISA støtter op omkring United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI).

Det betyder, at SISA ikke ønsker at investere i f.eks. våbenfremstilling, produktionsformer med kemikalier, der er dokumenteret sygdomsfremkaldende eller i virksomheder der har relation til børnearbejde.

Den overvejende del af SISA’s investeringsportefølje varetages af Danske Bank Asset Management via en outsourcing aftale. SISA har sikret sig, at Danske Bank Asset Management efterlever SISA’s etiske investeringsregler.

Du kan læse mere om UN PRI’s regler for ansvarlig investering her (engelsk).