Obligatorisk pensionsordning

Når du fylder 18 år, og er fuldt skattepligtig til Grønland, skal du betale til en pensionsordning indtil du går på pension. Det har Inatsisartut bestemt, og reglerne står i lov nr. 21 af 28. november 2016. Du kan læse loven med alle detaljer her.

Det er dit ansvar, at du indbetaler til en pensionsordning.

Såfremt du allerede har en pensionsordning i SISA og der indbetales en højere procentsats end loven foreskriver, behøver du ikke gøre mere. Så opfylder du lovens krav.

Du skal ikke betale skat af de pensionsbidrag din arbejdsgiver indbetaler, og du har fradragsret for de pensionsbidrag, du selv indbetaler. Indbetales der for eksempel 1.000 kr. i om måneden til din pensionsordning og skatteprocenten i din bopælskommune er 42 %, vil din månedlige skat blive nedsat med 420 kr. Det betyder at du selv betaler 580 kr., men din pensionsopsparing vokser med 1.000 kr. – hver eneste måned.

Du skal først betale skat, når du får din pension udbetalt.

Lovens krav til pensionsbidraget afhænger af din indkomst og desuden vil det stige med årene.

Kravet til bidragets størrelse bliver sat op med 1 procentpoint hvert år, til det når 10 %.

Bemærk at loven regner pensionsbidrag i forhold til al din indkomst – kaldet opsparingsgrundlaget. Opsparingsgrundlaget er al skattepligtig indkomst, uanset om det er A- eller B-indkomst. Dvs. der også skal indbetales pension af værdien for beskatningen af fri bolig, fri bil, fri telefon, internet mv.

Normalt beregnes pensionsbidraget i en pensionsordning som en procent af din løn (A-indkomst). Hvis du har andre indtægter end din løn, kan dit opsparingsgrundlag derfor være højere. Det betyder, at det pensionsbidrag, der beregnes af din løn, bør være højere, således du samlet set opfylder procentsatserne i loven.

Hvis du ikke har en pensionsordning, vil skatteforvaltningen opkræve bidraget til den obligatoriske pensionsordning i efteråret efter skatteåret. Det vil sige første gang i efteråret 2019, for de bidrag du skulle have betalt til pension i 2018.

Du kan også læse om den obligatoriske pensionsordning i pjecer fra Grønlands Erhverv og Skattestyrelsen.