Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat

 

Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat omfatter alle sundhedsassistenter der ansættes i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner.

Formålet med pensionsordningen er at sikre medlemmerne en økonomisk tryg alderdom med en livsvarig månedlig pensionsydelse og fornuftige forsikringsdækninger i medlemmets aktive erhvervsperiode.

Læs mere om overenskomsten på PKK’s website
http://pk.gl/wp-content/uploads/2018/11/Overenskomst_sundhedsassistenter.pdf

 

Denne pensionsordning træder i kraft den 1. februar 2019.

Du skal sikre dig, at SISA har modtaget meddelelse om, at du skal indgå i ordningen

 

 

Du indbetaler sikkert allerede til en pensionsordning i SISA, men det kan også være, at du indbetaler til et andet pensionsselskab. Det er din arbejdsgiver der indbetaler dine pensionsbidrag.

 

Fra den 1. februar 2019 har SISA og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat indgået en aftale om en ny og forbedret pensionsordning.

 

Det er meget vigtigt at du:

 • informerer din arbejdsgiver om, at dine pensionsbidrag skal indbetales til SISA. Din arbejdsgiver er meget velkommen til at kontakte SISA for råd og vejledning om indbetalingsprocedure.
 • ​tager kontakt til SISA således vi kan indplacere dig på den rigtige pensionsoverenskomst.

 

Dine kontaktpersoner

Du har mulighed for at få personlig rådgivning i vores medlemsservice. Kontakt Sandra Pedersen eller Paneeraq Heilmann-Larsen – de hjælper dig og svarer på dine spørgsmål.

Du finder vores kontaktoplysninger her: https://www.sisa.gl/Om-Sisa/Medarbejdere

 

Hvad består pensionsordningen af?

Din pensionsordning i SISA består af tre forskellige forsikringsdækninger og opsparing.

 

 • Tab af erhvervsevne
  • Såfremt du mister 2/3 del af din generelle erhvervsevne i forsikringstiden, udbetales en årlig invaliderente svarende til det aftalte beløb.
  • Derudover udbetales en ydelse svarende til dine gennemsnitlige månedlige indbetalinger over de seneste 24 måneder, fratrukket den præmie der har været anvendt til dækningen af forsikringerne for tab af erhvervsevne, dødsfaldsdækning og visse kritiske sygdomme.
 • Visse Kritiske Sygdomme
  • Såfremt du bliver diagnosticeret en Kritisk Sygdom i forsikringstiden og som er nævnt i forsikringsbetingelserne, udbetales den aftalte engangsydelse.
 • Dødsfaldsdækning
  • Såfremt du dør inden du går på pension udbetales den aftalte engangsydelse.
  • Derudover udbetales din opsparede depotværdi.Udbetalingen sker til den eller de begunstigede. Dine nærmeste pårørende er automatisk indsat som begunstigede. Inden for visse rammer, kan du selv bestemme hvem der skal være begunstiget og modtage pengene. Det kan du læse mere om under ”Begunstigelseserklæring” på SISA > Om Sisa > Blanketter.
 • Opsparing
  • Din pensionsordning bliver udbetalt som en livsvarig ydelse, når du er berettiget til den offentlige alderspension i Grønland. Den offentlige pensionsalder er fastsat af Inatsisartut og reguleres af Lov om Alderspension. Den offentlige pensionsalder er for tiden 66 år, men vil blive hævet til 67 år i 2021.
  • Såfremt du dør, inden du har opnået den offentlige pensionsalder, vil hele din opsparing blive udbetalt til den eller de begunstigede.
  • Såfremt du dør efter du er gået på pension, vil den eller de begunstigede, få udbetalt din resterende opsparing op til den garanterede udbetalingstid på 10 år.

 

Depotsikring

Din opsparing i SISA er etableret som en livsvarig livrente med depotsikring og en garantitid på 10 år. 

Det betyder at,

 • såfremt du dør, inden du har opnået den offentlige pensionsalder, vil hele din opsparing blive udbetalt til den eller de begunstigede.
 • at såfremt du dør efter du er gået på pension, vil den eller de begunstigede, få udbetalt din resterende opsparing op til den garanterede udbetalingstid på 10 år.

Din pensionsordning følger de regler, der er beskrevet i pensionsregulativet.

 

Forsikringsdækninger – summer og årlige ydelser

 

Forsikringskategori

 

 

Basisdækning

 

Tilkøbsdækning inkl. basisdækninger

 

Tab af erhvervsevne

(Årlig ydelse)

 

 

DKK 50.000

 

DKK 125.000

DKK 200.000

DKK 275.000

 

Visse Kritiske Sygdomme

(Éngangsydelse)

 

 

DKK 150.000

 

DKK 400.000

 

Dødsfaldsdækning

(Éngangsydelse)

 

 

DKK 300.000

 

DKK 800.000

 

 

Basisdækning

Når du indtræder i ordningen oprettes du automatisk med basisdækninger. Der afgives ikke helbredsoplysninger.

Tilkøbsdækning

Du har mulighed for at tilkøbe ekstra dækninger, såfremt basisdækningerne ikke er tilstrækkelige. Du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Kontakt os for personlig rådgivning såfremt du ønsker tilkøbsdækninger.

SISA samarbejder med Forenede Gruppeliv (FG) - forsikringsdækninger afdækkes derfor i FG.