Værd at vide

Pensionsordningen.
I overenskomster som er indgået med SIK er der ret og pligt til at ansatte under overenskomsterne har pensionsordning i SISA. 

Hvis du er ansat i en virksomhed, offentlig institution eller organisation, og din ansættelse er under de vilkår, som står i en overenskomst med SIK, er du altså omfattet af en pensionsordning i SISA.

Bidrag fra arbejdsgiver ophører -hvilende medlemskab.
Hvis der ikke længere betales bidrag til din pensionsordning, bliver du hvilende medlem. Det vil for eksempel ske hvis du skifter arbejde og du i dit nye arbejde ikke er omfatte af en pensionsordning i SISA. 

Din opsparing vil fortsat blive forrentet, med det afkast SISA får på investeringerne, og du vil få din alderspension, når du opnår pensionsalderen i følge Inatsisartutlov om alderspension. 

Depotsikringen fortsætter også, men ydelse ved tab af erhvervsevne bortfalder 60 dage efter bidragsbetalingen er ophørt. Børnepensionen bortfalder 12 måneder efter bidragsbetalingen er ophørt.

Bidrag fra arbejdsgiver ophører -privat fortsættelse.
Du kan undgå at ydelse ved tab af erhvervsevne og børnepensionen bortfalder ved at blive hvilende medlem. I stedet for kan du selv fortsætte med at indbetale til pensionsordningen. På den måde sikrer du også at dit pensionsdepot fortsat vil vokse med bidragene. Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.
 
Alderspensionens størrelse.
SISA beregner din alderspension den dag du går på pension. Alderspensionen vil afhænge af hvor meget du har sparet op i dit pensionsdepot. 

Du kan også vælge at udskyde din alderspension til et senere tidspunkt end den alder der er bestemt i lovgivningen. Det vil betyde at du får en højere alderspension. 

Pensionen udbetales løbende med en månedlig udbetaling, så længe du lever. Er den årlige løbende udbetaling mindre end 8.000 kr., vil pensionsordningens opsparede værdi dog blive udbetalt som et éngangsbeløb efter fradrag af skat. 

Når du er gået på pension regulerer vi hvert år alderspensionen. Reguleringen vil tage hensyn til både det afkast, der har været på investeringerne som SISA har foretaget og de ændringer, der generelt måtte være i den forventede levetid i Grønland.

Inden du går på pension beregner vi din forventede alderspension. Den kan du se på SISAnet. Udgangspunktet for beregningen er, at der frem til du går på alderspension indbetales bidrag af samme størrelse, som der i gennemsnit er blevet indbetalt de seneste 24 måneder.

Pensionsdepotets udvikling.
Hvor stort dit pensionsdepot og dermed din alderspension bliver, afhænger at flere ting:

Indbetalte pensionsbidrag.
Bidragene består af såvel din egen som af firmaets andel. Du kan se bidragene på SISAnet. Såfremt vore registreringer ikke stemmer med din lønseddel, skal du henvende dig til SISA.

Afkastet fra investeringerne.
Din pensionsopsparing forrentes løbende med det afkast SISA har på sine investeringer. Se mere under Investeringer.

Administrationsomkostninger (2019).
Til dækning af administrationen trækker SISA 5 % af indbetalingerne samt kr. 13,25 kr. pr. måned, hvis der indbetales på din pensionsordning.

Hvis din pensionsordning er hvilende er administrationsomkostningerne 4,50 kr. pr. måned og hvis du er på pension trækker vi 13,25 kr. pr. måned i omkostninger fra dit depot. 

Pris for forsikringsdækning.

Vi trækker et beløb til betaling for det som det koster, at du har ret til ydelse ved tab af erhvervsevne og børnepension, hvis du dør.

Spørgsmål – kontakt til SISA.
Har du spørgsmål vedrørende din pensionsordning er du velkommen til at skrive eller ringe til os.