Ansat på SIK overenskomst

Din pensionsordning følger de regler, der er beskrevet i pensionsregulativet.

Formålet med pensionsordningen er at sikre medlemmerne en livsvarig månedlig pensionsydelse. Pensionsydelsen kan tidligst starte udbetaling når den offentlige pensionsalder er opnået.  

Den offentlige pensionsalder er fastsat af Inatsisartut og reguleres af Lov om Alderspension. Den offentlige pensionsalder er for tiden 66 år, men vil blive hævet til 67 år i 2021.  

Hvis du dør, før du går på pension, vil din samlede opsparing blive udbetalt til de begunstigende. Dine nærmeste pårørende er automatisk indsat som begunstigede. Inden for visse rammer, kan du selv bestemme hvem der skal være begunstiget og modtage pengene. Det kan du læse mere om under ”Begunstigelseserklæring” på siden med blanketter.

Hvis du dør efter du er gået på alderspension, og du endnu ikke har modtaget pension i 10 år, vil dine begunstigede få udbetalt den resterende pensionsydelse indtil den samlede garantitid på 10 år er opnået.   

Derudover indeholder din pensionsordning også tre forsikringsdækninger:

Børnepension. Hvis du dør før du er gået på alderspension og ved din død efterlader dig børn under 24 år, udbetaler SISA en årlig børnepension til hvert barn på 5.000 kr. indtil barnet fylder 24. år.

Retten til børnepension ophører, såfremt der ikke indbetales bidrag til din pensionsordning, medmindre du modtager ydelse ved tab af erhvervsevne.

Ydelse ved tab af erhvervsevne. Hvis du modtager højeste offentlige førtidspension, er du berettiget til en ydelse der svarer til de gennemsnitlige månedlige indbetalinger til din pension over de seneste 24 måneder forud for sygemeldingen. Dækningen ophører dog, hvis der ikke betales bidrag til pensionsordningen.

Dækning ved visse kritiske sygdomme. Hvis du får konstateret en kritisk sygdom kan du være berettiget til forsikringsydelse på 100.000 kr.

En kritisk sygdom kan for eksempel være cancer, hjerneblødning eller blodprop. Du kan læse meget mere om alle dækningsberettigede sygdomme i forsikringsbetingelserne.

For at få erstatning, skal disse fire krav være opfyldt:

  • Forsikringsdækningen skal være i kraft.
  • Forsikringsdækningen er i kraft i den kommende måned, når medlemmets depot er større end 5.000 kr. den næstsidste bankdag måneden før.
  • Diagnosen skal være dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelserne og diagnosen skal være stillet på den måde, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne.
  • Diagnoser stillet før 1. oktober 2018 er ikke dækket.

Da bidragene til pensionsordningen er fradragsberettigede, skal der betales skat af alle udbetalingerne.

 

Markedsrente pr. 1. november 2016

Dette notat beskriver baggrunden for ændringen af pensionsordningen fra gennemsnitsrente til markedsrente og de fordele og forskelle, der er ved ændringen. Ud over dette notat er baggrunden for... klik for at læse hele artiklen