Ansat på øvrige vilkår (funktionærer ledere m.v.)

Denne side er under udvikling.

Vær opmærksom på at du har forsikringsdækninger, som er afdækket i Forenede Gruppeliv. Du kan se hvilke dækninger, du har på Pensionsinfo, eller du kan kontakte SISA på telefon +299 324022 eller e-mail sisa@sisa.gl.

Du kan se pensionsregulativet her.

For de forsikringsdækninger, der er afdækket i Forenede Gruppeliv gælder dels de generelle forsikringsbetingelser dels de særlige forsikringsbetingelser for dækning ved Visse Kritiske Sygdomme. Hvis du har NEMid kan du logge på Forenede Gruppelivs portal Mit Gruppeliv og se din dækningsoversigt for de forsikringsdækninger, der er afdækket i FG. På portalen kan du i givet fald også svare på den elektroniske helbredserklæring. Hvis du vil ændre din begunstigelse skal du henvende dig direkte til SISA.