Indbetaling

Indbetaling af pensionsbidrag til SISA sker til en konto i BankNordik. Der er forskellige kontonumre til de forskellig overenskomst- og firmapensionsordninger, som er oprettet i SISA.

Du kan få det relevante kontonummer oplyst ved at ringe til SISA på 32 40 22 eller skrive til os på sisa@sisa.gl.

 

Meget vigtigt

For at vi kan identificere indbetalingen af pensionsbidrag korrekt, skal medarbejderens cpr.-nummer fremgå med alle 10 cifre.

 

Direkte overførsel via netbank

Det er vigtigt at du manuelt skriver medarbejderens cpr.-nummer = 10 cifre i rubrikken ”Tekst til modtagerens kontoudskrift”.

 

Hvis du benytter et lønsystem – f.eks. C5

Når du opretter medarbejderens stamkort i lønsystemet skal du skrive de 10 cifre i cpr.-nummeret.

I tilpasning af kommafil som du benytter ved lønkørsel og til import i din netbank, skal du bruge medarbejderens cpr. -nummer fra medarbejderens stamkort som reference, således dette kommer til at stå i første rubrik i ”Tekst til modtagerens kontoudskrift”.

Det kan være, at du benytter et andet lønsystem – det vigtige er, at der i ”Tekst til modtagerens kontoudskrift” kun fremgår medarbejderens cpr.–nummer med 10 cifre.